Om Hulda

I Hulda møter Bjørnstjerne Bjørnsons litteratur musikken til en av de sentrale klassiske, europeiske komponistene, César Franck. Den belgisk-franske komponisten César Franck (1822–1890) komponerte i årene 1879–1885 en helaftens opera basert på Bjørnstjerne Bjørnsons skuespill «Halte-Hulda».

Handlingen utspiller seg på Romsdalskysten i det 11. århundre, og så godt som ingen kjenner operaen i dag. Den har vært ufortjent glemt i mer enn hundre år. Partituret til operaen ble funnet igjen på Bibliothèque nationale i Paris, og den eneste gangen operaen har blitt satt opp i full bredde i nyere tid, var ved Theater Freiburg, i serien «Operaoppdagelser» i 2019.

 

Stiftelsen Opera Lillehammer, som består av Lillehammer symfoniorkester og Lillehammer operakor, er eier av prosjektet, som ledes av en styringsgruppe bestående av det til en hver tid sittende styret for Stiftelsen Opera Lillehammer og en representant for Maria Bjørnson-stiftelse.